Қала алаңдары in Moscow

Қызыл алаң

8.8/10

Қызыл алаң— Москваның орталық алаңы, орыс тарихындағы және Совет мемлекетіндегі маңызды аренасы, астана еңбекшілерінің демонстрациясы мен Ресей Қарулы Күштерінің парады өтетін орын. 15 ғ-да Москва Кремлі қабырғалары салынғанда іргесінде бос жер қалып, алаң (Қ. а.) пайда болған. 1508—16 ж. қор-ғаныс мақсатымен Ң. а-да Кремль қа-бырғасыңың ен бойымен ор (тереңд. 9,6 м-ден 12,8 ж-ге дейін, ені 36 м) қа-зыдды. Спаеск, Никольок қақпалары-на ордың үстінен копір тартылды (1812 жылдан кейін бұл ор тегістел-ген). Алаңның шығыс жиегіне сауда-саттық құрылыстары орналасты. Ол кезде Қ. а. сол арадағы шіркеудің атымен — Троиңк алаңы, 1571 жылғы өрттен кейін — Өрт алаңы, 17 ғ-дың 2-жартысынан Ңызыл алаң (қырмызы, сүлу аиаң) аталған. Қ. а. архит. ан-самблінің қалыптасуында Кремльдің Спаоск, Сенат, Никольск мұнаралары түрған қабырғасы және Қазанды алу құрметіне 1555—60 ж. салынған Пок-ров ооборы аса маңызды роль атқар-ды. 16 ғ-дың 30 жылдары алаңда мін-бе тәрізденген сөре жасалды, оны «Лобное место» деп атады; сол жерден патша, дін басылары халыққа сөз сөй-лейтін болды. 1685 жылдан бастап «Лобное место» барша халық алдында қылмыстыларды жазалау орны болып ресми түрде жарияланды (1786 ж. арх. М. Ф. Казаковтың жобасы бойынша салынған «Лобное место» қазірге де-йін сақталған). 1679 ж. Қ. а. айрықша нүсқау бойынша сауда-саттық дүкен-дерінің тізбегінен шығып, бытысып кеткен құрылыстардан тазартылды. 17 ғ-дың аяғында Қ. а-да бірнеше әкімш. ңұрылыстары салынды. 18 ғ-дың басында Моокваның мәдени өмірі Қ. а. төңірегіне шоғырланды. Спасск қақпасы маңында кітап сау-асы (17 ғ-дан 18 ғ-дың аяғына дейін болған) және алғашқы көпшілік кі-тапхаваеы, Никольск қақпасы маңын-да театр («комедийная хоромина») паңда болды. 1755 ж. Бас аптеканың уйінде Москва ун-ті, 1785 жылдан Қа-лалық дума ашылды.

1786 ж. бұрынғы сауда-оаттың орын-дарының құрылыстары (Дж. Кварен-гидің жобасы бойынша) қайта салын-ды, сол кезде Кремль ңабарғасьша қа-рама-қарсы бетте жаңа корцус пайда болды. 1812 ж. Отан соғысы кезіпде қираған бұл үй 1814—15 ж. (0. И. Бо-венің жобасьт бойынша) қайта түрғьт-зылды. 1818 ж. оның алдында Мииин мен Пожарскийге ескерткіш орна-тылды (імүсінші И. П. Мартос; Ң. а-нан мапганалардың өтуіне, парад жүр-уіне бөгет болмас үшін бүл ескерт-кіш 1930 ж. Покров соборына қарай жылжЫтылды). 19 ғ-дың соңғы шпре-гінде Қ. а-да жаңа құрылыстар көбей-ді. 1875—81 ж. Тарихи музепдің үйі (арх. В. О. Шервуд), 1889—93 ж. Жо-ғарғы (арх. А. Н. Померанцев) және 1892 ж. Ортаңғы (арх. Р. И. Клейн) ңатардағы оауда-саттыіқ үйлері бой кө-терді.

Қ. а. орыс тарихындағы көптеген оқиғалардың аренасы болды. «Тұз бү-лігі» (1648), «Мыс бүлігі» (1662), Ат-ңыштар көтөрілісі (1682) сияқты ха-лықтық ңозғалыстар Қ. а-ның атымен байланысты. Москвада Сов. өкііметін орнату күресіне шыңқан (двиналық) революцияшыл еолдаттар 1917 ж. 27 октябрьде (9 ноябрь) Қ. а-да юнкер-лермен 'соғысты. Двиналықтардан 70 адам қаза тапты. Москвада соц. рево-люцияның жеңісі жолында қаза тап-қан осы ніауынгерлерді жерлеу 1917 ш. 10(23) ноябрь күні Ң. а-да салта-натты түрде өткізілді. В. И. Ленин та-лай рет Қ. а-нан сөз сөйледі. 1924 ж. Қ. а-да Мавзолейге (арх. А. В. Щусев) В. И. Лениннің мәйіті қойылды. Мавзолей әуелде ағаштан салынған, 1930 ж. тастан қаланды, 1930—31 ж. трибуналар жасалып (арх. И. А. Француз), Кремль қабырғасының өн бойына шыршалар отырғызылды.

Әдебиет

3 е л е н е ц к и й И. К., История Красной площади, М., 1851; Фомин И. И„ Красная площадь в Москве, М„ 1909; История Москвы, т. 1—6, М„ 1952— 59; У Кремлёвской стены, М„ 1967.

Пікір жариялауға
Кеңестер
Aeroexpress
3 September 2013
Heart of Russia. Metro station " Ohotny Ryad"
Aeroexpress
3 September 2013
Сердце России.Станция метро "Охотный ряд"
Орналасқан жері
Карта
Мекен-жай

0.1km from Кремлевский проезд, Москва, Ресей, 109012

Бағыттарды алу
Сілтемелер

Бойынша Red Square (Красная площадь) Foursquare

Hotel Sadovnicheskaya

$283 бастап

Hotel Baltschug Kempinski Moscow

$390 бастап

Hotel Baltschug Kempinski Moscow

$0 бастап

Troyka

$75 бастап

DreamON Hostel

$24 бастап

Luxapartment

$77 бастап

Ұсынылатын жақын көрікті

Барлығын көру Барлығын көру
Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Lenin's Mausoleum
Russia

Lenin's Mausoleum (Русский: Мавзолей Ленина) туристік, жылы Кесен

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Kremlin Wall Necropolis
Russia

Kremlin Wall Necropolis (Русский: Некрополь у Кремлёвской стен

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Main Department Store
Russia

Main Department Store (Русский: Главный универсальный

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Kazan Cathedral, Moscow
Russia

Kazan Cathedral, Moscow (Русский: Казанский собор в Москве) туристік,

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Kremlin Senate
Russia

Kremlin Senate (Русский: Сенатский дворец) туристік, жылы Презид

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Lobnoye Mesto
Russia

Lobnoye Mesto (Русский: Лобное место) туристік, жылы Ес

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
State Historical Museum
Russia

State Historical Museum (Русский: Госуда

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Spasskaya Tower (Moscow)
Russia

Spasskaya Tower (Moscow) (Русский: Спасская башня (Москва)) туристік,

Ұқсас туристік аттракциондар

Барлығын көру Барлығын көру
Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Grand Place
Belgium

Grand Place (Nederlands: Grote Markt (Brussel)) туристік, жылы Қа

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Place Stanislas
France

Place Stanislas туристік, жылы Қала алаңдары бірі болып табылады Nan

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Place de la Concorde
France

Place de la Concorde туристік, жылы Қала алаңдары бірі б

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Hősök tere
Hungary

Hősök tere туристік, жылы Қала алаңдары бірі болып табылады Budap

Қалаулылар қосу
Мен осында болдым
Аралады
Piazza dei Miracoli
Italy

Piazza dei Miracoli туристік, жылы Қала алаңдары бірі б

Барлық ұқсас орындарды қараңыз